समृद्ध ग्राहक अनुभवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोदरेज इंटेरिओची डिजीटल सेवांना चालना…!

ठळक मुद्दे : ✓ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जुलै २१ अखेरीपर्यंत ऑनलाईन विक्रीच्या माध्यमातून ४३% ची विलक्षण वाढ; आर्थिक वर्ष २२ च्या अखेरीपर्यंत ऑनलाईन विक्रीत ४०% वाढीचे उद्दिष्ट ✓ ऑनलाईन विक्रीतून पश्चिम विभागातील... Read more »