तू वेगळा सेनापती..!!

( मा. शिवसेनाप्रमुख गेलेत.. तेव्हा त्यांना वाहिलेली आदरांजली..!)

तू वेगळा सेनापती अन वेगळे सरकार तू..
तू ढाल अन तलवार तू, सैनिक तू सरदार तू..
योगी तसा सम्राट तू, साधा तसा भन्नाट तू..
तू मोकळ्या माळापरी, रानापरी घनदाट तू!!

तू पोर्णिमा, तू चांदणे,ठिणगीही तू, ज्वालाही तू..
तू वेदना, संवेदना, तू कुंचला, भालाही तू..
तू गर्जना, हळुवार तू, तू बासरी, रणशिंग तू..
फेसाळती मैफिल तू, जगण्यातली अन झिंग तू !!

शब्दात तू, रेषात तू, रागात तू, त्वेषात तू..
इन्कार तू, स्वीकार तू, स्नेहात तू, द्वेषात तू..
आभाळ तू, आधार तू, रक्तातला विश्वास तू..
कधी भासला सर्वस्व तू, कधी भासला आभास तू !!

पहाडात तू, रानात तू, झाडात तू, पानात तू..
स्वप्नात तू, श्वासात तू, मंत्रापरी कानात तू..
तू पेरला पुरुषार्थ अन आभाळही केले खुले..
तुझीयाविना बापा कुठे जातील ही वेडी मुले ?!

ज्ञानेश वाकुडकर, नागपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published.