आता प्रत्येक शाळा,अंगणवाडी केंद्रामध्ये होणार नळजोडणी, १०० दिवसाची विशेष मोहीम राबविणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील

| मुंबई | ग्रामीण भागातील सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांना नळजोडणी देण्याची १०० दिवसांची विशेष मोहीम दि. २ ऑक्टोबरपासून हाती घेण्यात आली आहे. ही मोहीम यशस्वी करून अंगणवाडी आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलांना पिण्यासाठी,... Read more »