आता सातबारा धारकांना पोट हिस्स्याचा स्वतंत्र सातबारा मिळणार..!

| सोलापूर | आता सर्व सातबारा धारकांना पोट हिस्स्याचा स्वतंत्र सातबारा (Satbara Utara) मिळणार आहे. शेतजमिनीच्या वादातून होणारी भांडणे आता मिटणार आहेत. कारणही तसेच आहे. पोटहिस्स्याचेही आता स्वतंत्र सातबारा ( Independent 7/12... Read more »