अन्वयार्थ : आता हेच बाकी होत..!

चर्चेतला विषय : दारूच्या दुकानावर गर्दीला शिस्त लावण्यासाठी शिक्षकांची नेमणूक अन्वयार्थ : कुटील डाव नीट समजून घ्यायला हवा. शिक्षकांना निरनिराळ्या अशैक्षणिक कामांत गुंतवून ठेवायचे. त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा खाली आणायची. पेशाची गरिमा एकदा नष्ट केली... Read more »