विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी : मुंबई विद्यापीठाचे ऑनलाईन एडमिशन सुरू..!

| मुंबई | मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थामध्ये प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यासाठी ही अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठाची प्रवेशपूर्व ऑनलाईन नाव नोंदणीची प्रक्रिया आजपासून सुरु करण्यात आली... Read more »