| जागर इतिहासाचा | स्वराज्य रक्षक भद्रकाली ताराबाई…!

“दिल्ली झाली दीनवाणी| दिल्लीशाचे गेले पाणी |ताराबाई रामराणी | भद्रकाली कोपली ||ताराबाईच्या बखते | दिल्लीपतीची तखते |खचो लागली तेवि मते | कुराणेही खंडली ||रामराणी भद्रकाली | रणरंगी कृद्ध झाली |प्रलायाची वेळ आली... Read more »