कुर्बान हुसेन हे क्रांतिकारी होतेच, पाठ्यपुस्तक मंडळाचे स्पष्टीकरण ..!

| मुंबई | बालभारती मराठी माध्यमाच्या इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील एका वाक्यावरून शुक्रवारी अचानक गोंधळ सुरू झाला. या पुस्तकातील पाठ क्र. २ मध्ये क्रांतिकारक राजगुरु यांच्या नावाऐवजी क्रांतिकारक ‘कुर्बान हुसेन’ असा उल्लेख... Read more »

जागर इतिहासाचा : पाठ्यपुस्तकांचा इतिहास!

‘नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा वास मला खूप आवडायचा’ हे वाक्य तुम्ही अनेकदा वाचलं/ऐकलं असेल. आत्ता प्रौढ असणाऱ्या अनेकांसाठी ‘नवं पुस्तक’ म्हणजे ‘पाठ्यपुस्तक’च असायचं. कारण बाकी इतर कोणती पुस्तकं हातात पडायचीच नाहीत. शाळेत जाऊन... Read more »