खुशखबर : ७००० तरुणांना नौकानयन विषयक प्रशिक्षण मिळणार..

| मुंबई | राज्यातील नौकानयन क्षेत्राच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून देशातील पहिल्या सागरी विद्यापीठासोबत मंडळाने सामंजस्य करार केला आहे. या कराराच्या पार्श्वभूमीवर... Read more »