लोक काव्य : सावित्रीबाई फुलेंचा पोवाडा..

ही धन्य सावित्री बाई sssहा हा हा हा..ही धन्य सावित्री बाई..आमुची आईवेगळी मायरोवूनी पायकोटी समुदायसज्ज झाला..उभे आभाळ पेलण्याला.. रं जी जी जी..!!धृ!! ही माय वेगळी न्यारीयुगांना भारीबघा दिलदारीसोडूनी जात – पात, घरदारकराया... Read more »