जादा भाडे आकारणी करणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सवर कारवाई करणार- जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांची माहिती..

| पुणे / महादेव बंडगर | कोवीड -१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ॲम्ब्युलन्स मालकांनी रुग्णांची वाहतूक करतांना आकारणी करावयाचे दर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, पुणे यांचेमार्फत निश्चित करण्यात आलेले आहेत. तसेच निश्चित केलेले दर ॲम्ब्युलन्स... Read more »