अकरावी ऑनलाईन प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्राच्या अर्जाची पावती ग्राह्य धरावी, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेची मागणी..

| मुंबई | इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. परंतु कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे अनेक पाल्य आपल्या पालकांसह मूळगावी आहेत. मुळगावी संचारबंदी असल्याने जात प्रमाणपत्र राहत्या घरी असल्याने जात प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड करण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्जात नमूद केलेला जात प्रवर्गच ग्राह्य धरावा व प्रवेश झालेल्या महाविद्यालयात जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सवलत शासनाने देणे आवश्यक असल्याचे मत महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई कोषाध्यक्ष श्री.हेमंत घोरपडे यांनी मांडले.

काही पालकांनी आपल्या पाल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयात अर्ज केला आहे. परंतु कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे अजूनही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पावती ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई अध्यक्ष श्री. तानाजी कांबळे यांनी केली.

यासंदर्भात शिक्षण मंत्री, शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त व कोकण विभाग शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. आमदार बाळाराम पाटील यांनी निवेदनाची तात्काळ दखल घेत शासनास या संदर्भात पाठपुरावा सुरू केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *