पर्यटनासाठी यात्रा आयोजकांनी घ्यावयाच्या दक्षतांबाबत आदर्श कार्यप्रणाली (SOP) जारी…

| मुंबई | पर्यटनासाठी प्रशासनाने मनाई तथा प्रतिबंधित केलेली स्थळे वगळून इतर ठिकाणी यात्रा आयोजकांनी (टूर ऑपरेटर्स) घ्यावयाच्या दक्षतांबाबत आदर्श कार्यप्रणाली (SOP) जारी करण्यात आली आहे.

ती अशी

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *