अन्वयार्थ : आई, बाप आणि.. खरा आतंकवाद !

आतंकवाद म्हटला की सर्वात आधी आपल्या नजरेसमोर येतो बाँब स्फोट ! नंतर त्या स्टेनगन्स्, धुवांधार गोळीबार, रक्तांच्या चिळकांड्या, मासाचे चिथडे, शरीराचे विखुरलेले अवयव, विक्राळ आग आणि आसमंत व्यापून बसलेला धूर..! चेहरे झाकून... Read more »