विशेष लेख : आदिवासी : पृथ्वीवरील – मूळ निवासी

आदिवासी दिन ९ ऑगस्टदरवर्षी ९ ऑगस्ट रोजी विश्व आदिवासी दिवस साजरा केला जातो… याविषयी…! पृथ्वीवर कधी काळी असणारे डायनासोरसारखे अजस्त्र जीव खगोलीय घटनांमुळे नाम:शेष झाले. त्यानंतरच्या काळात आफ्रिका खंडातून मानव प्राण्याची उत्क्रांती... Read more »