पार्किंग साठी जागा देणे बिल्डर वर बंधनकारक..!

| नवी दिल्ली | निवासी संकुलात फ्लॅट खरेदी करणा-या प्रत्येक ग्राहकास त्याचे किमान एक वाहन उभे करण्यासाठी इमारतीच्या आवारात पार्किंगसाठी जागा देणे बिल्डरवर बंधनकारक आहे, असा निकाल राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने... Read more »