अन्वयार्थ : संघटना, नेता , कार्यकर्ता आणि लखोबा..!

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीता या ग्रंथात दोन ओळीत संघटनेचे महत्व व्यापकतेने विषद केले आहे. ते म्हणतात, “हत्तीस आवरी गवती दोर !मुंग्याही सर्पास करती जर्जर !!रानकुत्रे संघटोनी हुशार !व्याघ्रसिंहासी फाडती !! यावरुन मानवाच्या... Read more »