डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनॅशनल फाऊंडेशन करणार जागतिक विक्रम, १००० विद्यार्थ्यांद्वारे १०० उपग्रह बनवून एकाच वेळी सोडणार अवकाशात..!

| पालघर | डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनॅशनल फाऊंडेशन तर्फे कलाम सर यांचे विद्यार्थ्यांसाठी टेकनॉलॉजि चे स्वप्न पूर्ती साठी १०० उपग्रह विद्यार्थ्यांनी बनविलेले एकाच वेळी प्रक्षेपित करणार आहे. या उपक्रमा मुळे शेकडो... Read more »