शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईनच कराव्यात – अनेक शिक्षक संघटनांची एकमुखी मागणी

| सांगली | शिक्षकांच्या बदली धोरणाबाबत ग्रामविकास विभागाने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना यावर्षी शासनाच्या ७ जुलै च्या पत्रान्वये ३१ जुलैपर्यंत शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने करणे शक्य नसल्याने यावर्षी जिल्हांतर्गत बदल्या... Read more »