| कमाल झाली | या दर्ग्याला वर्षाला मिळणारा २ रुपयांचा निधी, गेली ३६ वर्ष मिळाला नाही..?

| पुणे | ‘४ आण्याची कोंबडी आणि १२ आण्याचा मसाला’ ही म्हण तुम्ही ऐकली असेल, पण हीच म्हण पुण्यातल्या शाहादावल बाबा दर्ग्याच्या निधी प्रकरणात तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहेत. कारण, शासनाकडून अवघ्या... Read more »