या अधिवेशनात ही आहेत मंजूर झालेली ९ विधेयके..!

| मुंबई | दोन दिवसांचे अधिवेशन नुकतेच संपन्न झाले. या अधिवेशनात विधिमंडळात ९ विधेयके मंजूर झाली. ही आहेत ती विधेयके : ✓ सन 2020 चे विधानसभा विधेयत क्रं-54- महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन... Read more »