| जागर इतिहासाचा | स्वराज्य रक्षक भद्रकाली ताराबाई…!

“दिल्ली झाली दीनवाणी| दिल्लीशाचे गेले पाणी |ताराबाई रामराणी | भद्रकाली कोपली ||ताराबाईच्या बखते | दिल्लीपतीची तखते |खचो लागली तेवि मते | कुराणेही खंडली ||रामराणी भद्रकाली | रणरंगी कृद्ध झाली |प्रलायाची वेळ आली... Read more »

जागर इतिहासाचा : भाग २ – स्वराज्यात चोरीचा तपास लावण्याची पद्धत व शिक्षा..

आपण पाहिले स्वराज्य मध्ये कुठे चोरीचा प्रकार घडल्यास तो गुन्हा कशा पद्धतीने तपास लावायचा. आणि गुन्हेगाराला कसे पकडायचे आपण मागील भागात वाचले आहे. https://rb.gy/1n2rra स्वराज्य मध्ये कोठे चोरीचे प्रकरण घडले तर त्या... Read more »