अलाहाबाद हाय कोर्टाचे डॉ. काफील खान यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे उत्तर प्रदेश पोलिसांना आदेश..

| लखनौ | अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने डॉक्टर काफील खान यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांच्यावर लावण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) हा बेकायदेशीर आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेलं भाषण प्रक्षोभक नसून... Read more »