१ नो. २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या परंतु नंतर १००% अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा, अधिसूचना रद्द..

| मुंबई | राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना अखेर शालेय शिक्षण विभागाने मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी... Read more »

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्व संपविणारा अन्यायकारक शासन निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांची मागणी..

| मुंबई | रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे हे शासनाचे ध्येयधोरण असताना आणि शाळेत शिक्षेकतर कर्मचाऱ्याची आवश्यकता असताना देखील शासनाने शिक्षेकतर कर्मचारी भरतीवर शासनाने यापुर्वीच बंदी घातलेली असताना शासकीय निर्णय दि.11 डिसेंबर 2020... Read more »